Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Autorské práva

Materiály a obsah informačného portálu sala.msp.sk

Materiály zobrazené alebo uvedené na týchto webových stránkach okrem iného vrátane všetkých dokumentov, súborov, textov podliehajú autorským právam ak nie je pri publikovaných materiáloch uvedené inak. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa informačného portálu sala.kniznica.sk a s uvedením autora prípadne zdroja.

© 2008 Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa, tel.: +421 031 770 5981-4, www@sala.sk


Redakčný systém a grafika informačného portálu sala.msp.sk

Grafika, zdrojové kódy generovaných stránok a obecný vzhľad servera ako aj redakčný systém na ktorom je postavený celý informačný portál sú predmetom autorských práv. Použiť grafiku či časti zdrojových kódov v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlase autora informačného portálu sala.msp.sk.

© 2008 E-SAM, content management system, Martin Fabián, Pavel Kropitz

 

kontakt: Martin Fabián
posledná aktualizácia: 25.03.2010 09:12
počet zobrazení: 2868