Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Zabezpečovací systém mestskej polície

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov a organizácií okrem iných foriem v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 564/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov i prostredníctvom strediska registrácie poplachov.

Stredisko registrácie poplachov

 

  1. MsP spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou    alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany). MsP zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov a organizácií prostredníctvom strediska registrácie poplachov.

  2. Účastníci siete strediska registrácie poplachov.

  1. Účastníkom siete strediska registrácie poplachov sa môže stať fyzická alebo právnická osoba na základe zmluvy o poskytovaní služby ochrany objektu uzatvorenej s mestom Šaľa.

  2. Pred uzatvorením zmluvy je nevyhnutné doložiť zo strany účastníka protokol o spôsobilosti poplachového systému na hlásenie narušenia vybudovaného účastníkom na zapojenie do siete registrácie poplachov, potvrdenie o hodnote chráneného majetku.

  1. Stredisko registrovania poplachov je majetkom FANIT s.r.o., so sídlom: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava.

  2. Vzťahy medzi mestom Šaľa a spoločnosťou FANIT s.r.o., sú upravené v zmluve o spolupráci pri prevádzkovaní strediska registrácie poplachov podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.

  3. Za servis a údržbu zariadenia strediska registrácie poplachov zodpovedá FANIT s.r.o.,   so sídlom: Kôstková 345/55, 85110 Bratislava.

kontakt: Mgr. Peter Krokavec
posledná aktualizácia: 16.05.2017 14:04
počet zobrazení: 6330
Komentár k článku (počet reakcií: 9)

DátumPredmetAutor
09.08.2012Cena za službyGLADIIATOR01
08.09.2015Q3m4T3LuEL8UjSgZe3
09.09.2015gABXmgtUzlLOlcJXwsiqoRFg
09.09.2015p4LyKjBJGmwok7fQzWi3xck
09.09.2015N2oNv8QY0hMxCT3oK0uMTjlM
09.09.201541Tox86iB8V40FXklwIM
09.09.2015jWIrCPWNQHDySAZa6vN2c7A
09.09.2015I6b7JRfZozIOvjygthWd
09.09.2015DxFXtdHQqTnvgpDQgxP6Hlc
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.