Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Pokus o samovraždu

Dňa 08.10.2013 bolo v čase o 20,00 hod. na stálej službe MsP prijaté oznámenie, že do priestorov záhradkárskej osady za zimným štadiónom na ulici Váhovej preskočila neznáma osoba cez plot. Na miesto sa okamžite presunula hliadka MsP, ktorej po príchode na miesto oznamovateľ ukázal konkrétne miesto, kam uvedená osoba vošla. Členovia hliadky preskočili cez oplotenie do záhradkárskej osady a previedli kontrolu priestorov označenej záhradky a jej okolia. Počas tejto kontroly spozorovali osobu mužského pohlavia ako visí na lane, ktoré bolo pripevnené o konár stromu. Osoba chrčala a preto ju jeden z členov hliadky okamžite podvihol, aby nadľahčil jej váhu a ďalším príslušníkom sa podarilo sňať z krku osoby lano. Po tomto hliadka poskytla osobe potrebnú pomoc a okamžite prostredníctvom stálej služby privolala sanitku RZP. Do príchodu sanitky hliadka zistila totožnosť muža – jednalo sa o 31 ročného P.J. zo Šale. O udalosti bolo vyrozumené aj OO-PZ SR. Po odchode sanitky, ktorá  P.J. previezla do nemocničného zariadenia, hliadka o uvedenej udalosti vyrozumela rodičov menovaného.

kontakt:
posledná aktualizácia: 09.10.2013 13:05
počet zobrazení: 1001
Komentár k článku (počet reakcií: 0)

DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.