Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Oznam

Dobrý deň,

 na základe podnetov od občanov MsP zvýšila kontrolnú činnosť na pešej zóne a vo verejných parkoch, kde sme riešili aj osoby, ktoré obťažovali občanov žobraním, vydávajúce sa za hluchonemých alebo ponúkajúce veštenie.  V čase určenom podľa oznámenia od verejnosti  sme zvýšili obchôdzky aj v mestskej časti Veča . Zvyčajne máme denne k dispozícií dve dvojčlenné hliadky určené na priamy výkon, z toho jedna je primárne zásahová a druhá pôsobí preventívne. Aj napriek veľkej snahe nie je možné pokryť hliadkovanie v celom meste. Pri rozvrhu činnosti hliadok sa prihliada aj na počet  zaznamenaných priestupkov, počet oznámených priestupkov a na operatívne zistenia príslušníkov MsP, preto je nesmierne dôležité, aby nám obete aj svedkovia protispoločenskej činnosti takúto udalosť nahlásili. Aj keď podozrivé osoby chytíme, bez podania oznámenie ich nemáme za čo riešiť. Kde nie je poškodený, nemôže byť ani  páchateľ. Tým, že takýto skutok neoznámime im zvyšujeme sebadôveru, že im ich čin prejde bez trestu. Naším cieľom je chrániť všetkých občanov  pred protispoločenským konaním, ale tým, že čin nenahlásite alebo odmietate podať oznámenie chránite len páchateľov a zvyšujete riziko, že sa stanete znovu obeťou takejto činnosti “veď keď mi to už raz vyšlo a obeť ma nenahlásila, prečo to nezopakovať“.  S týmto stavom nemôžeme byť spokojní a ani nie sme, ale bez oznámenia, že ste sa stali obeťou protispoločenskej činnosti a podania svedeckej výpovede nemôžeme proti páchateľovi začať konanie. Zákony SR sú postavené tak, že vždy musíme vinu preukázať páchateľovi. Ak ho nechytíme priamo pri čine, tak na preukázanie viny potrebujeme svedeckú výpoveď. Tiež sa mi nepáči, že páchatelia, ktorým sa aj preukáže vina chodia ešte stále na slobode. Toto je ale vec v kompetencii justície a nie polície. 

S pozdravom.

Peter Krokavec

kontakt:
posledná aktualizácia: 06.03.2014 11:12
počet zobrazení: 1476
Komentár k článku (počet reakcií: 4)

DátumPredmetAutor
08.09.2015HZSasb75oSYZlbsTBY5
09.09.2015gcfMraZFKnHPgMmEjYzkt
09.09.2015jfAhkm30Ile2EJ7pob8CgX
09.09.2015iJQ1yEaj2iJxOiGlMkq
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.