Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Upozornenie

Vážení spoluobčania,

Mestská polícia upozorňuje, že príslušníci mestskej polície budú vykonávať intenzívnejšie kontroly zamerané  na protiprávne konania, akými sú  aj znečisťovanie verejného priestranstva a zakladanie nelegálnych  skládok. Bohužiaľ nestačí, aby problematiku nelegálnych skládok riešila  len polícia. Treba prijať viaceré opatrenia, ktorými  sa problém nelegálnych skládok eliminuje na čo najnižšiu možnú mieru. Prvým oparením budú častejšie kontroly vykonávané hliadkami  MsP, druhým inštalácia fotopascí na vytipované lokality,  ktoré zachytia obyvateľov vynášajúcich odpad na verejné priestranstvá, tretím naším opatrením je zlepšenie spolupráce s verejnosťou. Tu chceme apelovať na našich zodpovedných občanov, ktorým záleží na životnom prostredí , aby v  prípade, že sú svedkom, že sa niekto  takýmto spôsobom zbavuje odpadu, nahlásili mestskej polícií na t. č. 159. 

Pri  tejto príležitosti chceme  informovať  občanov mesta Šale o možnosti odovzdať až 500 kg odpadu  na osobu  ZADARMO na zberový dvor, ktorý sa nachádza :

 na ulici Dolná č. 5 v Šali (areál bývalých  technických služieb) v areáli spol. SITA Slovensko, a.s .

Prevádzkové hodiny:  pondelok až piatok  od 07,00 do 15,00 hod.  a v sobotu  od 08,00 do 14,00 hod..

v mestskej časti Veča na ulici Fr. Krála (pri kotolni)

Prevádzkové hodiny:  pondelok , streda,  piatok  od 07,00 do 17,00 hod.  a v sobotu  od 08,00 do 14,00 hod..

Čo zbierame v zberových dvoroch na ostatné odpady?

hlavne veľkorozmerné odpady z domácností, bez NO / nebezpečný odpad/ napr.:

- opotrebované pneumatiky od osobných automobilov

- kovové obaly a iné kovy

- stará elektronika z domácností bez NO napr. nefunkčné práčky, žehličky, umývačky riadu, mikrovlnné rúry, chladničky, televízory, kávovary, sušiče, ohrievače, rozhlasové prijímače, videá, gramofóny, telefóny, mobilné telefóny, fotoprístroje, počítače, klávesnice, šijacie stroje, elektronáradie a i.,

- drevený odpad (dosky, staré lavičky, bytové jadrá, staré dvere, starý nábytok a i.)

- sklo a sklené obaly

- staré sanitárne zariadenia z kúpeľní

- papier a papierové obaly

- plasty a plastové obaly (PET fľaše, plastové kelímky od potravín, rôzne výrobky z pevných plastov: kvetináče, ramienka, koše na odpadky, rôzne misky, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.)

- jedlé oleje a tuky v uzavretých nádobách (nie oleje z automobilov a i.)

- viacvrstvové kombinované materiály- tzv. Tetra Pack- neznečistené

- textilné odpady.

Pri  odovzdávaní odpadov na zberných dvoroch je nutné preukázať sa dokladom totožnosti.

Vážení spoluobčania , ak sa chcete zbaviť  odpadu z domácností  využite služby zberového dvora.  Odpad  preberú zadarmo, legálne sa zbavíte odpadu ,chránite tým životné prostredie. Má to len jednu nevýhodu - prídete o možnosť nadávať  na MsP pri platení pokuty, ak vás chytíme pri zakladaní nelegálnej  skládky .

S pozdravom.

Peter Krokavec

 

kontakt:
posledná aktualizácia: 09.04.2014 17:00
počet zobrazení: 1995
Komentár k článku (počet reakcií: 4)

DátumPredmetAutor
09.09.2015t0iMMD3aaUi6J9NMm3z1M
09.09.2015L1s482GjSiUnZsUIayQ
09.09.20156QzYtKECtRVQzw2Ft6
09.09.2015qSXZLGVGQjiuSYD13AyPCW
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.