Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Zmarený pokus o krádež

Dňa 19.6.2014 v čase o 00,20 hod. bol obsluhou kamerového systému zaregistrovaný pohyb pri oplotení areálu firmy SITA. Následne na to tri neznáma osoby preskočili oplotenie do priestorov dvora firmy. Hliadka MsP sa okamžite presunula na miesto, kde počas kontroly priestorov spozorovala osobu ako za odstavenou technikou. Osoba bola vyzvaná aby upustila od konania. Po tejto výzve sa osoba pokúsila o útek, ale hliadkou bola aj napriek tomuto pokusu zadržaná. Jednalo sa o 39 ročného M.M. zo Šale, t.č. bez domova. Následnou kontrolou spolu so zodpovednou osobou bolo zistené že sa menovaný pokúsil odcudziť akumulátorové batérie z nákladných vozidiel firmy SITA, pričom znehodnotil 2 ks. týchto batérií. Za uvedený priestupok bol riešený v blokovom konaní. 

kontakt:
posledná aktualizácia: 24.06.2014 15:05
počet zobrazení: 1970
Komentár k článku (počet reakcií: 0)

DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.