Kamerový systém

Kamerový systém nám umožnuje diaľkové monitorovanie nášho mesta  >> viac
Zabezpečovací systém

Mestská polícia Šaľa zabezpečuje ochranu majetku mesta, občanov
a organizácií  >> viac
Prevencia

Medzi jeden z dôležitých článkov primárnej prevencie je prevencia
na školách  >> viac

Označovanie bicyklov

Vážení občania, z dôvodu množiacich sa prípadov krádeží bicyklov, si vám dovoľujeme oznámiť, že mestská polícia začne s označovaním bicyklov syntetickou DNA. Toto označovanie slúži ako ochrana pred odcudzením. Bicykel bude po aplikovaní syntetickej DNA označený výstražnou nálepkou, ktorá informuje o takomto značení, čo by malo zlodeja odradiť od jeho úmyslu bicykel odcudziť. Toto značenie je po vytvrdnutí neviditeľné a prakticky sa nedá odstrániť. Bicykel je po označení zaznamenaný v chránenej elektronickej databáze, čím sa vytvára okamžité spojenie medzi akýmkoľvek nájdeným bicyklom a jeho majiteľom, čo umožňuje veľmi rýchlu identifikáciu nájdeného bicykla.

Z dôvodu zisťovania predbežného záujmu o takéto označenie svojho bicykla, prosíme záujemcov, aby prišli na MsP Šaľa, kde nahlásia meno, adresu, telefónny kontakt a počet kusov bicyklov, ktoré by mali záujem označiť. Z dôvodu obmedzenej kapacity syntetickej DNA budeme prednostne označovať bicykle obyvateľov mesta Šaľa. Po zistení predbežného záujmu sa pristúpi k samotnému označovaniu. O priebehu, postupe a náležitostiach potrebných pri označovaní budú záujemcovia vopred informovaní.

Časový priebeh:

Jún – zber a vyhodnotenie informácií

 

Júl – začiatok označovania

kontakt:
posledná aktualizácia: 13.06.2017 09:34
počet zobrazení: 4850
Komentár k článku (počet reakcií: 0)

DátumPredmetAutor
  

Poskytujeme Vám možnosť komentára k vyššie uvedenému článku, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Príspevky adresované priamo mestu zasielajte cez formulár "Napíšte nám", ktorý sa nachádza pod ikonkou kreslenej obálky v hlavičke webovej stránky. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky kontaktujte administrátora.